मा. हिक्मतकुमार कार्की

मा. हिक्मतकुमार कार्की (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री)

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.