रिता खतिवडा

रिता खतिवडा (सूचना अधिकारी)

रिता खतिवडा
सूचना अधिकारी
9852020771

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.