रामकृष्ण श्रेष्ठ

रामकृष्ण श्रेष्ठ (प्रवक्ता)

रामकृष्ण श्रेष्ठ
प्रवक्ता

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.