सूचना केन्द्र

रोजगार सूचना केन्द्र, विराटनगर 

रोजगार सूचना केन्द्र, विराटनगर 

विश्‍वराज लिम्बू

विश्‍वराज लिम्बू

प्रमुख स्वकिय सचिव na
रामकृष्ण श्रेष्ठ

रामकृष्ण श्रेष्ठ

प्रवक्ता प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा

राजेश बहादुर मास्वा

स्वकिय सचिव na
रिता खतिवडा

रिता खतिवडा

सूचना अधिकारी श्रम तथा रोजगार शाखा
सन्तोष कुमार सार्की

सन्तोष कुमार सार्की

सूचना/प्रविधि na
शम्भु प्रसाद शाह

शम्भु प्रसाद शाह

गुनासो सुन्ने अधिकारी(अधिकृतस्तर आठौं) प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा
नितु कुमारी साह पंजियार

नितु कुमारी साह पंजियार

कार्यालय सहयोगी na
झोन लिम्बु

झोन लिम्बु

अधिकृत सातौं मा.मन्त्रिज्यूको निजि सचिव

सुभद्रा हाङगाम

सहयोगी na
भुबन काफ्ले

भुबन काफ्ले

अधिकृत छैठौं जिन्सी शाखा
पर्शुराम राउत

पर्शुराम राउत

लेखा अधिकृत छैठौं आर्थिक प्रशासन शाखा
यज्ञमणि खतिवडा

यज्ञमणि खतिवडा

अधिकृतस्तर छैठौं प्रशासन शाखा
सुरेन्द्र यादव

सुरेन्द्र यादव

कम्प्यूटर अपरेटर सूचना प्रविधि शाखा

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.