कर्मचारीहरुको तह वृद्धि गरिएको सम्बन्धी सूचना

13 January, 2023

सूचनाको हक सम्चन्धी चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन

6 April, 2079

मौजुदा सूचीमा दर्ता हुने सम्बन्धी सूचना ।

1 April, 2079

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.