कर्मचारीहरुको तह वृद्धि गरिएको सम्बन्धी सूचना

13 January, 2023

कर्मचारीहरुको तह वृद्धि गरिएको सम्बन्धी सूचना 

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.