उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

संक्षिप्त परिचय

यस उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको स्थापना मिति २०७८/१०/२३ गते विराटनगरमा भएको हो । यस मन्त्रालयको साविक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (स्थापना मिति २०७४/१०/२९) विभाजन भइ बनेको हो ।वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान

मा. प्रताप प्रकाश हाङगाम

माननीय उद्योग, श्रम तथा रोजगारमन्त्री प्रतापप्रकास हाङ्गाम ज्यूको संक्षिप्त परिचय
         माननीय उद्योग, श्रम तथा रोजगारमन्त्री प्रतापप्रकास हाङ्गामको जन्म वि.स.२०१० साल कार्तिक ३१ गते ताप्लेजुङ जिल्लाको साबिक लिङ्तेप गाविस वडा नम्बर ३ हाल मेरिङ्देन गाउँपालिका वडा नम्बर ४ (याक्ल

मिति सम्झौता नं. सूचना / प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड अवस्था
Update Coming Soon

सूचनाको हक सम्चन्धी चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन

6 April, 2079

मौजुदा सूचीमा दर्ता हुने सम्बन्धी सूचना ।

1 April, 2079
क्र.सं. मिति सूचना / प्रेस विज्ञप्ति शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
Update Coming Soon

प्रदेश नं. १ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६

4 months ago

प्रदेश नं. १ निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता ऐन, २०७७

4 months ago

प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७

4 months ago
निर्देशनालय
निर्देशनालय
घरेलु तथा साना उद्योग
घरेलु तथा साना उद्योग
घरेलु तथा साना उद्योग
घरेलु तथा साना उद्योग