जितेन्द्र राई (९८५२८४०६०६)

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, ओखलढुङ्गा

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, ओखलढुङ्गा

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, ओखलढुङ्गा

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.