भेषराज खत्री (९८५२८४९६०६)

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, खोटाङ्ग

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, खोटाङ्ग

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, खोटाङ्ग

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.