कृष्णा श्रेष्ठ (९८५२६२६३२६)

व्यवसाय तथा सिप विकास तालिम केन्द्र, झापा

व्यवसाय तथा सिप विकास तालिम केन्द्र, झापा

व्यवसाय तथा सिप विकास तालिम केन्द्र, झापा

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.