भिषम राई (9852842185)

व्यवसाय तथा सिप विकास तालिम केन्द्र,ओखलढुङ्गा

व्यवसाय तथा सिप विकास तालिम केन्द्र,ओखलढुङ्गा

व्यवसाय तथा सिप विकास तालिम केन्द्र,ओखलढुङ्गा

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.