रीता खतिवडा (021-442180)

रोजगार सूचना केन्द्र, विराटनगर

रोजगार सूचना केन्द्र, विराटनगर 

रोजगार सूचना केन्द्र, विराटनगर 

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.