रामकृष्ण श्रेष्ठ (९८५२०६०७७०)

उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय

उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय

उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.