प्रेम प्रसाद सापकोटा (९८४३५९०४५५)

घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय, झापा

घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय

घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.