क्र.सं. तस्बिर पुरा नाम पद महाशाखा/शाखाहरु हाम्रो सम्पर्क इमेल
1 माधव प्रसाद पोखरेल सचिव 9852020674 mpokharel@nepal.gov.np
2 रामकृष्ण श्रेष्ठ प्रवक्ता प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9852060770 spokesperson.moile@p1.gov.np
3 रिता खतिवडा सूचना अधिकारी श्रम तथा रोजगार शाखा 9852060771 gunaso.moile@p1.gov.np
4 दुर्गा प्रसाद न्यौपाने शाखा अधिकृत वाणिज्य तथा आपूर्ति शाखा 9852681008 durga.neupane@nepal.gov.np
5 झोन लिम्बु अधिकृत सातौं मा.मन्त्रिज्यूको निजि सचिव 9844618959 jhon.limbu@nepal.gov.np
6 मेघराज बस्‍नेत गुनासो सुन्ने अधिकारी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9852020673 infoOfficer.moile@p1.gov.np
7 भुबन काफ्ले अधिकृत छैठौं जिन्सी शाखा 9862398670 bhuwan.kafle@nepal.gov.np
8 पर्शुराम राउत लेखा अधिकृत छैठौं आर्थिक प्रशासन शाखा 9852060772 parshuram.raut@nepal.gov.np
9 यज्ञमणि खतिवडा अधिकृतस्तर छैठौं प्रशासन शाखा 9864113570 yagyamani.khaitwada@nepal.gov.np
10 सुरेन्द्र यादव कम्प्यूटर अपरेटर सूचना प्रविधि शाखा 9862325107 surendra.yadav@nepal.gov.np